Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies”

Informacje Ogólne

Niniejszy Dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu www.wkrainieoz.com (zwanego dalej „Serwisem”) przez Administratora Serwisu.

Administratorem Serwisu i zawartych w nim danych osobowych jest Anna Baranek (zwana dalej „Administratorem”), prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Australijskim Rejestrze Przedsiębiorców (Australian Business Register) pod adresem: 16 Waratah St., 2230 Cronulla, NSW, Australia, ABN 98 778 737 699, TFN 976 777 974.

Kontakt z administratorem strony jest możliwy poprzez email: anulla.wkrainieoz@gmail.com

Polityka Prywatności

Administrator Strony Internetowej dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych w ramach Serwisu nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz Polityka Plików “cookies”)

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Użytkownikowi przysługują poniższe uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli wcześniej zgoda ta została wyrażona przez Użytkownika,
  • prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Treści osadzone i Media Społecznościowe

Podczas użytkowania Serwisu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych oraz osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły, itp.). Strony internetowe oraz osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę,działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Witryny te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Do Serwisu podpięte są portale społecznościowe (Instagram, Facebook) oraz kanał na YouTube, gdzie Administrator publikuje treści związane z działalnością Serwisu.

Wchodząc w interakcję z profilami Administratora na mediach społecznościowych lub zewnętrznych platformach, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych. Przez wejście w interakcję rozumie się polubienie profilu lub zasubskrybowanie kanału, zostawienie komentarza, wysłanie wiadomości prywatnej Administratorowi.

Dane będą przetwarzane w celu administrowania lub zarządzania profilami, komunikacji z użytkownikiem, kierowania treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora.

W takim przypadku, zasady zbierania, przetwarzania oraz przechowywania danych ustala podmiot zarządzający danym portalem. Dane będą przechowywanie przez okres istnienia Serwisu, lub profilu.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe są dostępne w zakładce KONTAKT .

Polityka dotycząca wykorzystywania plików „cookies”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • Zenbox sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – hosting Serwisu i przechowywanie danych osobowych na serwerze
  • Google LLC z siedzibą w USA – kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu